Bella Villa

Siófok


*Név:
*Cím:
*Telefon:
*E-mail cím:
*E-mail cím újra:
Érkezés időpontja:
Távozás időpontja:
*Egyéb megjegyzés?

Név: {$nev}
Cím: {$cim}
Telefon: {$telefon}
E-mail cím: {$email}
Érkezés időpontja: {$ev}. {$honap}. {$nap}.
Távozás időpontja: {$ev2}. {$honap2}. {$nap2}.
Üzenete: {$uzenet} "; //$header = 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "\r\n"; //$header .= 'From: BELLA Villa' . "\r\n"; if($email != $email2) { echo "
A KÉT E-MAIL CÍM NEM EGYEZIK!
"; } else{ //if(mail($cimzett,$targy,$uzenet,$header,$email)) { // //echo "
Üzenetét megkaptuk, hamarosan válaszolunk!
Üdvözlettel:
BELLA VILLA, Siófok
Varga Krisztián
"; //}else{ //print "Hiba történt! Kérem próbálja újra!"; require("PHPMailer/class.phpmailer.php"); $mail = new PHPMailer(); $mail->IsSMTP(); // SMTP-n keresztüli küldés $mail->SMTPAuth = true; // SMTP autentikáció bekapcs //$mail->SMTPSecure = "ssl"; // secure transfer enabled REQUIRED for GMail //$mail->Host = "smtp.googlemail.com"; // SMTP szerverek $mail->Host = "127.0.0.1"; $mail->Port = 25; $mail->Username = "info@siofokvilla.com"; $mail->Password = "KriszSiofok"; $mail->From = "info@siofokvilla.com"; // Feladó e-mail címe $mail->FromName = "BELLA Villa, Siófok - Info"; // Feladó neve $mail->AddAddress("bellavillasiofok@gmail.com","BELLA Villa Siófok"); // Címzett és neve $mail->AddAddress("info@repacking.hu"); // Még egy címzett $mail->AddReplyTo("$email","Information"); // Válaszlevél ide //$mail->WordWrap = 50; // Sortörés állítása //$mail->AddAttachment("/var/tmp/file.tar.gz"); // Csatolás //$mail->AddAttachment("/tmp/image.jpg", "new.jpg"); // Csatolás más néven $mail->IsHTML(true); // Küldés HTML-ként $mail->Subject = "BELLA Villa, Siófok Info"; // A levél tárgya $mail->Body = "$uzenet"; // A levél tartalma //$mail->AltBody = "This is the text-only body"; // A levél szöveges tartalma $mail->CharSet="UTF-8"; if (!$mail->Send()) { echo "Hiba történt, a levél nem került elküldésre, kérem próbálja újra!"; echo "A felmerült hiba: " . $mail->ErrorInfo; exit; } } echo "
Üzenetét megkaptuk, hamarosan válaszolunk!
Üdvözlettel:
BELLA VILLA, Siófok
Varga Krisztián
"; } ?>